Nyheter om diabetes

Solljus mot diabetes och andra sjukdomar

Forskningen har under senare år intresserat sig för sambandet mellan låga nivåer av D-vitamin och ett flertal allvarliga sjukdomar som MS, olika cancerformer och diabetes.

Huvuddelen av D-vitaminet i kroppen produceras genom att solens ultravioletta strålar träffar huden, men som vi alla vet så är det svårt att lapa sol i vårt land under vinterhalvåret. Dessutom är det moderna sättet vi lever på också bidragande till att vi inte får i oss tillräckligt med D-vitamin. Vi har till exempel heltäckande kläder på oss och bosätter oss på platser där solen knappt går upp under vinterhalvåret och både temperatur och arbete håller oss ofta inomhus.

Forskare har undersökt D-vitaminnivåerna hos Massajer i Tanzania, ett folk som lever likt urtidsmänniskan gjorde under hundratusentals år. De befinner sig allt som oftast utomhus i ett klimat med mycket sol och bär inte heltäckande kläder. D-vitaminnivåerna hos den genomsnittliga studiedeltagaren i Tanzania var 115 nmol/liter. Motsvarande siffra för den genomsnittliga svenska studiedeltagaren var 75 nmol/liter, som är väl lågt. Att äta D-vitamin som kosttillskott, särskilt under vinterhalvåret, är därför att rekommendera.

Läs mer om D-vitaminnivåer på diabetesportalen.se som drivs av Lunds universitet.

9 000 patienter deltar i studie kring typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

Det finns ett sedan länge väletablerat samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Faktum är att patienter med diabetes löper upp till 4 gånger högre risk för hjärt-kärlsjukdomar än personer utan diabetes. Den ökade risken orsakas av ett flertal riskfaktorer, bland annat högt blodsocker, fetma, högt blodtryck och dyslipidemi, som alla är vanligt förekommande hos personer med typ 2-diabetes.

Just nu pågår den internationella LEADER®-studien där man studerar vilka effekter ett givet läkemedel har på personer med typ 2-diabetes. Genom studien vill man både utvärdera och bekräfta om och hur läkemedlet påverkar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar.

9 000 patienter i fler än 30 länder deltar i studien som sker i samarbete mellan Novo Nordisk, myndigheter och universitet på båda sidor om Atlanten.

Nyfiken på att veta mer, klicka in på studiens hemsida

Samarbete mellan forskning och vård

Karolinska institutet och Stockholms läns landsting presenterar ett samarbete som ska göra avståndet mellan klinisk forskning och vård kortare.

Läs mer i Dagens Medicin » 

Vitt ris ökar diabetesrisk

Den som äter en extra portion vitt ris om dagen löper runt 10 procent ökad risk för att insjukna i typ 2-diabetes, enligt en ny metaanalys i BMJ.

Läs mer i Dagens Medicin » 

Socialstyrelsen om sjukvårdens kostråd

I början av december kom skriften "Kost vid diabetes", där Socialstyrelsen öppnar för fler val och bättre anpassning till individuella önskemål i sjukvårdens kostrådgivning. Vägledningen visar att flera olika sorters livsmedel har effekter som minskar dödligheten och risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

En het potatis har handlat om hur flexibla de nya rekommendationerna ska vara. Socialstyrelsen pekar ut fyra typer av kosthållning som har en positiv inverkan på långtidsblodsocker och blodfetter, nämligen:

  • Traditionell diabeteskost. Här ingår mycket frukt och grönsaker, fisk ett par gånger i veckan samt fullkornsvarianter av bröd , ris och pasta.
     
  • Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index, GI. Här betonas vikten av att äta bönor, linser, bulgur och motsvarande livsmedel.
     
  • Medelhavskost med mycket frukt, baljväxter och grönsaker. Fisk ingår också, däremot sparsamt med rött kött.
     
  • Måttlig låghydratkost. Här är kött, fisk ägg och grönsaker viktiga inslag.


Samtidigt utelämnas den populära LHCF-kosten och Atikinsdieten, som båda bygger på ett extremt lågt intag av kolhydrater. Den nya vägledningen innehåller råd för hur vården bör hantera patienter som väljer bort kolhydrater, men man konstaterar samtidigt att det vetenskapliga underlaget för hur personerna påverkas fortfarande är bristfälligt.

Ladda ner rekommendationerna här
Anmalan mobil

Till studier

Du kommer nu att lämna diabetesstudien.se och skickas till ett anmälningsformulär.

Som registrerad kommer du att få förfrågan om du vill delta i kommande studier. Observera att det kan dröja innan vi kontaktar dig. Du kan när som helst maila till oss och be att få blir avregistrerad från registret.

Till studier

Till nyhetsbrevet

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på diabetesstudiens nyhetsbrev. Prenumerationen är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. 
E-postadress