Nyheter om diabetes

Masstillverkade betaceller bland årets genombrott

Nyhetsredaktionen på tidskriften Science publicerar nu sin lista över vad man anser vara de viktigaste vetenskapliga genombrotten år 2014. Rymdsonden Rosettas möte med en komet hamnar överst. Med på listan finns också några genombrott av medicinskt intresse.
Läs mer »

Diabetessjukdomarna med nya glasögon

Utöver typ 1, typ 2, LADA och MODY finns betydligt fler former av diabetes. Genom att mäta fler faktorer än bara blodsockret, kan man ställa en mer detaljerad diagnos, och anpassa behandlingen därefter.
Läs mer »

Ingen effekt av mat med lågt GI-index

Tvärtemot den konventionella uppfattningen gav mat med ”långsammare” kolhydrater inte en gynnsam effekt på insulinkänslighet jämfört med mat med mer snabba kolhydrater, enligt en ny studie i tidskriften Jama.

 Läs mer »

Studerar samband mellan hundägande och sjukdom

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har nyligen gett grönt ljus till studien ”Hjärtkärlsjukdomar och diabetes hos husdjur och dess ägare”.
Läs mer »

Typ 1 diabetes. Återstående förväntad livslängd i olika åldersgrupper. Större ökning hos personer med T1DM än hos hela befolkningen 2005-2010. NDR

Statistik kan visas på olika sätt. Ökad dödlighet. Mer positivt är att uttrycka förväntad medellivslängd, dvs återstående förväntad livslängd vid typ 1 diabetes.
Läs mer »
Anmalan mobil

Till studier

Du kommer nu att lämna diabetesstudien.se och skickas till ett anmälningsformulär.

Som registrerad kommer du att få förfrågan om du vill delta i kommande studier. Observera att det kan dröja innan vi kontaktar dig. Du kan när som helst maila till oss och be att få blir avregistrerad från registret.

Till studier

Till nyhetsbrevet

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på diabetesstudiens nyhetsbrev. Prenumerationen är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. 
E-postadress