Nyheter om diabetes

Patienter undvek samtal om blodsockerfall

Mer än hälften av deltagarna i en stor studie talade inte...

Läs mer...

Lindriga hypoglykemier – ett underskattat problem, och rapporteras sällan

Hypoglykemi är ett hinder för optimal diabetesbehandling, men kunskapen kring hur vanligt hypoglykemi är i verkligheten är begränsad. En ny studie har undersökt antalet egenrapporterade lindriga hypoglykemier, medvetenhet kring hypoglykemier samt hur vanligt det är att man diskuterar dessa problem med sin läkare.
Läs mer » 

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling, men kanske framförallt för patienterna som får möjlighet att pröva nya lovande läkemedelsbehandlingar långt innan de är godkända av läkemedelsmyndigheterna.

I Forsknings- och innovationspropositionen för 2013 – 2016 som presenterades hösten 2012 aviserade regeringen och utbildningsminister Jan Björklund en satsning för att stärka de kliniska prövningarna i Sverige. För år 2013 avsattes 30 miljoner kronor, för 2014 40 miljoner kronor och från 2015 50 miljoner kronor årligen.
Läs mer »

Kliniska studier ska bli fler

Regeringen har tillsatt en särskilt utredare som bland annat ska föreslå hur ett system för nationell samordning av kliniska studier ska se ut.
Läs mer » 

När upphör patientlotteriet?

Det är i dag ett lotteri vilken vård och stöttning en diabetespatient får. Patienterna ses inte i tillräckligt stor utsträckning som medaktörer i vården. Återbesökstider måste kunna hållas. Diabetessjuksköterskor, läkare och dietister ska inte ha fler patienter än vad som är rimligt för att göra ett bra och effektivt jobb. Det skriver företrädare för diabetesvården och patienterna.
Läs mer » 
Anmalan mobil

Till studier

Du kommer nu att lämna diabetesstudien.se och skickas till ett anmälningsformulär.

Som registrerad kommer du att få förfrågan om du vill delta i kommande studier. Observera att det kan dröja innan vi kontaktar dig. Du kan när som helst maila till oss och be att få blir avregistrerad från registret.

Till studier

Till nyhetsbrevet

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på diabetesstudiens nyhetsbrev. Prenumerationen är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. 
E-postadress