Nyheter om diabetes

Dödligheten i diabetes halverad i Kanada och Storbritannien

I Kanada och Storbritannien har dödligheten för diabetespatienter nästan halverats. Det visar en studie som bygger på data från fler än tio miljoner personer. Forskare från Sahlgrenska akademin, som lett det internationella projektet, ska nu undersöka om dödligheten minskar även i Sverige.
Läs mer » 

Insulinet – en historisk upptäcktsfärd

I år är det 91 år sedan insulinet kom Europas diabetessjuka till gagn. Under en föreläsningsresa i USA1922 kom forskarmakarna August och Marie Krogh att höra talas om nymodigheten insulin och hur framgångsrikt det var i behandlingen av diabetes. Paret fick tillstånd att producera det i Europa och grundlade det som idag är Novo Nordisk.

Läs mer...

Lundaforskare gör framsteg – bekräftar hur typ 2-diabetes utvecklas

Forskare har i årtionden arbetat på många fronter för att förstå diabetessjukdomarnas orsaker och förlopp. Vid universitet i Lund pågår ett projekt inriktat på typ 2-diabetes. I projektet vill man bland annat ta reda på hur sjukdomen uppstår och med hjälp av studier på möss har man kunnat se vad som sker i kroppen när typ 2-diabetes utvecklas. Eftersom typ 2-diabetes oftast uppträder i medelåldern har mössen i det här fallet tagits fram för att efterlikna en medelålders människa, som lagt på sig lite vikt och lever stillasittande men ändå stressigt liv, och som därför riskerar att drabbas. 

Läs mer...

Allt färre kliniska studier görs i Sverige – men du gör skillnad!

Svenska Läkemedelsindustriföreningen, LIF, visar i den senaste upplagan av sin medlemsenkät att de svenska läkemedelsföretagen minskar sina kliniska prövningar. Ungefär 19 000 svenskar deltar just nu i olika kliniska studier, det är en rekordlåg siffra. Tidigare har Sverige varit ett föregångsland med många och högkvalitativa studier, men de senaste åren har trenden vikt.

Läs mer...

Permanent stress ökar risken för typ 2-diabetes

Forskare på Sahlgrenska akademien i Göteborg har sedan tidiga 70-talet följt 7 494 män i en långtidsstudie om stress och upplevd stress.

Männen i studien, födda mellan 1915 och 1925, fick under studietiden kontinuerligt fylla i enkäter där de bland annat fick gradera sin upplevda stressnivå utifrån faktorer som ångest, irritation och sömnsvårigheter kopplat till situationen på arbetet och hemmet.

Totalt 899 av männen i studien utvecklade typ 2-diabetes och studien visar att permanent stress är en tydlig riskfaktor för diabetes. Risken att få typ 2-diabetes var 45 % högre hos män som beskrivit sig som stressade under lång tid än hos dem som inte känt sig stressade längre perioder. Det är också viktigt att nämna att skillnaden kvarstod även när forskarna tagit hänsyn till andra riskfaktorer som ålder, socioekonomisk status, BMI och fysisk inaktivitet.

Läs studien i fulltext » 
Anmalan mobil

Till studier

Du kommer nu att lämna diabetesstudien.se och skickas till ett anmälningsformulär.

Som registrerad kommer du att få förfrågan om du vill delta i kommande studier. Observera att det kan dröja innan vi kontaktar dig. Du kan när som helst maila till oss och be att få blir avregistrerad från registret.

Till studier

Till nyhetsbrevet

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på diabetesstudiens nyhetsbrev. Prenumerationen är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. 
E-postadress